Kapak Resmi
10     |     0

Journal Contact

Daniş Baykan;danisbaykan@gmail.com ;

 • Yazarlar makale gönderiminde -öz ve abstract'ı da içeren- biri yazar kimliğinden arındırılmış kör makale olmak üzere 2 adet word dosyayı yüklemelidir. 
 • MASROP E-Dergi, yılda iki sayı olaraNisan ve Kasım aylarında  yayınlanır.
 • Yazarlar ulusal, uluslararası geçerlilikteki genel etik kurallara; yazı ve görsellerde araştırma ile yayın etiğine uyumalıdır.
 • MASROP E-Dergi’de yayımlanacak yazılar; arkeoloji, sanat tarihi, restorasyon, mimarlık ile bu bilim dallarıyla ilişkili çeşitli disiplinlerde yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. Her sayıda ayrıca, değerlendirme sürecinden geçmek şartıyla başka bir yerde yayımlanmamış sempozyum bildirileri ile derleme, çeviri ve kitap tanıtımı yazılarına da yer verilir. Bildirilerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çeviri yazılarda çevirisi yapılan özgün metin de gönderilmelidir.
 • Makalelerin MASROP E-Dergi’de yayımlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Yazarlar dergiye gönderdikleri makalenin özgün olduğunu, başka dilde dahi olsa makalenin daha önce yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olduğunu taahhüt etmiş olurlar. Sunulmuş fakat yayınlanmamış bildiriler, künye vermek şartıyla yayınlanabilir.Journal Information
 • ISSN: 1307-4008
 • e-ISSN: 1307-4008
 • Period: Yılda 2 Sayı
 • Start: 2007
 • Publisher: MASROP E-Dergi
 • Country: San Marino
 • 2019

  Arşiv Yok...
 • 2018

  Arşiv Yok...
 • 2017

  Arşiv Yok...
 • 2016

  Arşiv Yok...
Arşiv