Kapak Resmi
4     |     0

Journal Contact

Dr. ŞAHİN İDİN;journalofsteameducation@gmail.com ;

BİLTEMM-S dergisi multidisipliner bir dergi olup; BİLTEMM-S alanlarındaki (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat) kaliteyi artırarak, BİLTEMM-S öğretmenlerine, araştırmacılara, okul idarecilerine ve eğitim politika yapıcılarına dergide yayımlanan makaleler ışığında elde edilen bulguları sunmaktır.

BİLTEMM-S eğitimi dergisi BİLTEMM-S alanındaki özgün makaleleri yayımlamaktadır. Tüm makalelere yayımlandıktan sonra ulaşılabilir.
BİLTEMM-S Eğitimi dergisinde ilgili alanlar kapsamında, yüksek kaliteli özgün nicel, nitel ve karma yöntemle hazırlanmış makaleler hakem sürecine girmede öncelik verilmektedir.Journal Information
 • ISSN: 2651-3986
 • e-ISSN: 2651-3986
 • Period: Yılda 2 Sayı
 • Start: 2017
 • Publisher: Şahin İDİN
 • Country: Belarus
 • 2020

  Arşiv Yok...
 • 2019

  Arşiv Yok...
 • 2018

  Arşiv Yok...
 • 2017

  Arşiv Yok...
Arşiv