Kapak Resmi
4     |     0

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019 yılından itibaren Mart, Haziran Eylül  ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.


Editor Board

Susran Erkan EROÄžLU;esusranerkan@gmail.com ;

Journal Information
  • ISSN: 2528-9527
  • e-ISSN: 2528-9535
  • Period: Array
  • Start: 2011
  • Publisher: ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi
  • Country: Sao Tome and Principe