Kapak Resmi
20     |     0

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.


Editor Board

Editor of Kastamonu Education Journal;kefdergi@kastamonu.edu.tr ;

Journal Information
  • ISSN: 2147-9844
  • e-ISSN: 2147-9844
  • Period: Array
  • Start: 1995
  • Publisher: Kastamonu üniversitesi
  • Country: Colombia