Kapak Resmi
50     |     0

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

Journal of Behavior at Work (JB@W) is a biannually indexed scientific open access journal for the publication of research and studies covering all aspects of organizational behavior, management and organization, human resource management, work, industry and organizational psychology, and work sociology fields. 

The aim and scope of the journal are support and publish research and studies in those fields and giving priority to those have a strong conceptual framework together with a critical examination of literature, proper research design, contemporary techniques of analysis, and suggestions for both future theory and practice.

JBW is willing to publish peer-reviewed research and studies without a fee that consider behaviors at work theoretically and offer an insight into practice. From this perspective, individual research and studies from different disciplinaries, experimental and clinical studies, letters and case studies are published.


İş'te Davranış Dergisi (İDD), örgütsel davranış, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, çalışma psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi ve çalışma sosyolojisi alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan alan indeksli hakemli bir dergidir. Nisan ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Güçlü bir kuramsal çerçeveye sahip, ele alınan konunun alanyazını ile eleştirel bir şekilde ilişkilendirildiği, araştırma dizaynı doğru yapılandırılmış, güncel analiz tekniklerini kullanan, gelecekteki araştırmalara teorik ve pratik yönden öneri ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.

İDD’de iş hayatındaki davranışları kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, mektuplar ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.         Twitter I   Facebook

594a40d255b0a.jpg594a410f5ff42.png


Editor Board

Bilal Çankır;bilalcankir@gmail.com ;

Journal Information
  • ISSN: 2564-7997
  • e-ISSN: 2564-7997
  • Period: Array
  • Start: 2016
  • Publisher: Bilal ÇANKIR
  • Country: Myanmar