Kapak Resmi
2     |     0

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

Çankırı Karatekin üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. Çankırı Karatekin üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Nisan, Kasım) yayımlanan, ulusal ve uluslararası endekslerce taranan hakemli bir dergidir. Ekim 2018'den itibaren tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Dergimize yalnızca Sosyal Bilimler alanında yazılmış akademik çalışmalar (araştırma makaleleri) kabul edilmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri gibi farklı alanlarda gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergiye gönderilen makaleler iThenticate intihal programı ile ön kontrole tabi tutulmakta ve sonuç olarak %20'den fazla intihal içeren makaleler editör kontrolünde doğrudan reddedilmektedir.

Derginin Nisan 2019 sayısı için makale kabul edilmektedir.

Dergi İstatistikleri (Güncelleme: Nisan 2019)

Ekim 2018'den önce gönderilmiş olan ve o tarih itibariyle süreci devam etmekte olan makale sayısı: 16

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve halen değerlendirmede olan makale sayısı: 3 

Ekim 2018'den önce gönderilmiş/Kasım sayısında basılmış makale sayısı: 4

Ekim 2018'den önce gönderilmiş ve Nisan 2019 itibariyle reddedilmiş makale sayısı: 9

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş makale sayısı: 23

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş/Kasım sayısında basılmış makale sayısı: 3

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve Nisan 2019 itibariyle reddedilmiş makale sayısı: 14

Ekim 2018'den sonra gönderilmiş ve halen değerlendirmede olan makale sayısı: 6


Editor Board

Mehmet Sedat Uğur;sedatugur@karatekin.edu.tr ;

Çankırı Karatekin üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluyazı/Çankırı

Journal Information
  • ISSN: 1309-3738
  • e-ISSN: 1309-3738
  • Period: Array
  • Start: 2010
  • Publisher: Çankırı Karatekin üniversitesi
  • Country: Seychelles