Kapak Resmi
34     |     0

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:

Sağlık Yönetimi Dergisi, S.S. Sanitas Magisterium Eğitim Kooperatifi tarafından yılda iki sayı olarak yayınlanan, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinin ardından iki ayrı hakeme gönderilerek değerlendirilir. Hakemliklerde çift kör değerlendirme yöntemi (double blind review) kullanılır. 


Editor Board

Sait Söyler;soylersait2017@gmail.com ;

Journal Information
  • ISSN: 2602-2494
  • e-ISSN: 2602-2494
  • Period: Array
  • Start: 2017
  • Publisher: Sait SÖYLER
  • Country: Saint Kitts and Nevis