Kapak Resmi
66     |     0

Journal Contact

Journal phone:
Journal email:
Journal postage adress:


Trakya Eğitim Dergisi öğretmen yetiştirme alanının farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir.

Dergimizin amacı yayımlamış olduğu bilimsel değere sahip, özgün ve etik ilkelere önem veren çalışmalar ile öğretmen yetiştirme alan yazınına katkı sağlamaktır.

Dergimiz yılda 3 kez olmak üzere tam metin araştırma makaleleri yayımlamaktadır.  

Dergimizin desteklediği diller arasında Türkçe, İngilizce ve Almanca bulunmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir. 

Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır.

Trakya Eğitim Dergisi yazarlardan ücret talep etmemektedir. 

 
Editor Board

;;

Journal Information
  • ISSN: 2630-6301
  • e-ISSN: 2630-6301
  • Period: Array
  • Start: 2011
  • Publisher: Trakya üniversitesi
  • Country: Ecuador